Förlägg aktiviteter här

KTH R1 är en KTH-central resurs som administreras av CSC-skolan.

Är du intresserad av att anända KTH R1 för ditt projekt eller evenemang kontakta KTH R1s projektledare Leif Handberg

Till sidans topp