Förlägg aktiviteter här

KTH R1 är en KTH-central resurs som administreras av EECS-skolan.

Är du intresserad av att anända KTH R1 för ditt projekt eller evenemang kontakta KTH R1s projektledare Leif Handberg.

Tillhör: KTH R1
Senast ändrad: 2018-08-29