Till innehåll på sidan

Historik 1998-2007

R1:an är sedan 20 år tillbaka en kreativ mötesplats för vetenskap och konst.

År 1998 kom en inbjudan från Högskoleverket till universitet och högskolor att söka pengar för samarbete med konstnärer. En grupp lärare och forskare på avdelningen för Medieteknik på KTH tog fram flera förslag. Ett av dem var att KTH borde inrätta en experimentell scen för olika slags verksamheter – en kreativ mötesplats. En lokal fanns som huvudalternativ – Reaktorhallen! Efter några år med inledande tester och iordningställande av lokalen blev KTH formell hyresgäst från 2007. KTH R1 drivs nu som en blandning mellan museum, kulturhus, seminarielokal, studio, lab mm. Mötet mellan Vetenskap och Konst, i dess olika betydelser, står i fokus. Inte minst genom samverkan med Stockholms konstnärliga högskolor.

Genom åren har ett antal olika installationer, föreställningar och projekt genomförts.

Tillhör: KTH R1
Senast ändrad: 2020-02-20